top of page
_PRS4390.jpg

PAKALPOJUMI SIGULDAS, CĒSU BAUSKAS UN SMILTENES NOVADĀ

Kopš 2004. gada biedrība “Cerību spārni” sniedz sociālos pakalpojumus bērniem/jauniešiem un pieaugušajiem ar dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju saņemt vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai.

 

Biedrības sniegtie pakalpojumi un darbības virzieni:
 

  • dienas aprūpes centri un sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un invaliditāti;

  • specializētās darbnīcas personām ar GRT un invaliditāti;

  • grupu mājas personām ar GRT;

  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem;

  • ģimenes asistenta pakalpojums personām ar GRT, ģimenēm un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes;

  • “Aprūpe mājās” pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

  • individuālā sociālā rehabilitācijas programma;

  • sociālais uzņēmums SIA “Visi Var”.

_PRS4392.jpg
_PRS7125.jpg
_PRS7071.jpg
bottom of page