top of page

SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Sniedzot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tiek ņemtas vērā personas vajadzības, sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtējums, sociālās problēmas, problēmu iespējamie risinājumi un sociālās rehabilitācijas mērķi.

Individuālā sociālā rehabilitācija ietver pasākumu kopumu (speciālistu konsultācijas un aktivitātes) psihosociālā atbalsta sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem atbilstoši personu individuālām vajadzībām.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana notiek personas dzīves vietā un pakalpojumā, kurā persona atrodas programmas realizācijas laikā. To nodrošina sociālais darbinieks un citi piesaistītie speciālisti.      

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina pasākumu kopumu, kas vērsts uz bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā (ietver fizisko, intelektuālo, psiholoģisko spēju atjaunošanu un adaptāciju esošajā situācijā).

Kontaktinformācija par individuālo sociālo rehabilitāciju
 

Biedrības “Cerību spārni” “Iespēju māja”
Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda
Tel.: 26371923
E-pasts: ceribusparni@ceribusparni.lv


Kontaktinformācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem

Biedrības “Cerību spārni” “Iespēju māja”
Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda
Tel.: 26879835
E-pasts: marika.sica@ceribusparni.lv

bottom of page