VAKANCES

Biedrība “Cerību spārni” aicina darbā sociālo darbinieku, Siguldā. 

Prasības:

• augstākā izglītība sociālajā darbā;

• spēja plānot un organizēt savu darbu;

• labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām;

• atbildības sajūta, lojalitāte.

Būtiskākie darba pienākumi:

• identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo atbalsta apjomu, lai palīdzētu klientam risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;

• sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;

• sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam;

• klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;

• organizēt saraksti ar citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus ;

• izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānus, atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;

• organizēt informatīvi izglītojušus pasākumus klientiem;

• piedalīties dienas centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu izvērtēšanā. 

Piedāvājam:

• darbu Siguldas novadā;

• pilna laika darbu;

• sociālās garantijas;

• darba alga 1053.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu (CV) lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 7. oktobrim uz e-pastu: ceribusparni@ceribusparni.lv

Telefons papildus informācijai: 29618186

Šobrīd biedrībā "Cerību spārni" aktuāla sociālā darbinieka un audzinātāja vakances.

Biedrība "Cerību spārni' aicina savā kolektīvā audzinātāju

 

Ar pedagoģisko vai sociālā darba izglītību bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumā.

Pienākumi:

- Organizēt un vadīt darbu bērnu pieskatīšanas procesā;

- Radošo nodarbību vadīšana;

- Sadarbība ar citiem pakalpojuma sniegšanā iesaistītiem speciālistiem;

Piedāvājam:

- Sociālās garantijas;

- Labus darba apstākļus;

- Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

- Bruto alga no EUR 1030.00

Pieteikumu (CV) lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 28.oktobrim uz 

e-pastu: ceribusparni@ceribusparni.lv, vai zvanīt pa tālruni 29618186