VAKANCES

Aicinām darbā sociālo darbinieku darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, Mālpilī.
Prasības:
• augstākā izglītība sociālajā darbā;
• darba pieredze sociālajā darbā un izpratne par sociālo pakalpojumu sniegšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām;
• atbildības sajūta, lojalitāte.
Būtiskākie darba pienākumi:
• identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lemt par nepieciešamo atbalsta apjomu, lai palīdzētu klientam risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
• sniegt klientam saprotamu skaidrojumu un ieteikumus par efektīvākajiem darbības virzieniem klienta sociālās situācijas uzlabošanai;
• sniegt profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu klientam;
• klienta interesēs apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus;
• organizēt saraksti ar citām personām un institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām lietišķo rakstu izstrādāšanā un noformēšanā;
• izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānus, atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
• organizēt informatīvi izglītojušus pasākumus klientiem;
• piedalīties dienas centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu izvērtēšanā.
Piedāvājam:
• darbu Siguldas novadā;
• pilna laika darbu;
• sociālās garantijas;
• darba alga 1053.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumu un CV sūtiet uz ceribusparni@ceribusparni.lv

Kontaktinfomācija 29618186

Šobrīd biedrībā "Cerību spārni" ir aktuālas  vakances

Aicinām darbā aprūpētāju (atbalsta personu) grupu mājas pakalpojumā Mālpilī.
Prasības:
• vēlama praktiskā darba pieredze šajā vai līdzīgā 

darbā;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām;
• atbildības sajūta, lojalitāte.
Būtiskākie darba pienākumi:
• sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību pašaprūpē personām ar funkcionāliem traucējumiem;
• sniegt atbalstu un palīdzību ēdiena gatavošanā un citos ikdienas mājas darbos;
• nodrošināt tīrību un kārtību grupu mājas telpās.
Piedāvājam:
• maiņu darbu;
• sociālās garantijas;
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
• darba algu stundas likmi 3,50 EUR pirms nodokļu 

nomaksas;
• piemaksu par nakts darbu un darbu svētku dienās.

Pieteikumu un CV sūtiet uz ceribusparni@ceribusparni.lv

Kontaktinfomācija 29618186