top of page

ĢIMENES ASISTENTA PAKALPOJUMS

Ģimenes asistenta pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, ģimenēm un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes.

Pakalpojums tiek nodrošināts personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā sociālu, garīgu un fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas.

270743080_6626411364095407_3428567773162720073_n.jpg

Pakalpojums nodrošina atbalstu sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, brīvā laika pavadīšanā un dažādu sadzīvisku jautājumu kārtošanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot personai individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē. 

Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piedāvāts:
•  ģimenēm ar bērniem, kurām trūkst sociālās prasmes un iemaņas;
•  personām ar GRT, kam nepieciešams apgūt sociālās prasmes;
•  jauniešiem, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma institūcijā.


Ģimenes asistenta pakalpojums ietver:
•  sociālās rehabilitācijas aktivitātes, kas nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, saskarsmē, pašaprūpē, bērnu aprūpē un audzināšanā, budžeta plānošanā, mājsaimniecības vadīšanā un mājas darbu veikšanā;
•  atbalstu un palīdzību mājokļa un nodarbinātības, izglītības, veselības un atkarību problēmu risināšanā, lai panāktu personas  un ģimenes ilgtspējīgu funkcionēšanu.
Ģimenes asistents motivē personu pašu iesaistīties savu problēmu risināšanā.

Kontaktinformācija
Biedrības “Cerību spārni” “Iespēju māja”
Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda
Tel.: 26371923
E-pasts: ceribusparni@ceribusparni.lv

bottom of page