top of page

"APRŪPE MĀJĀS" PAKALPOJUMS BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI

“Aprūpe mājās” ir sociālais pakalpojums, kas veidots ar mērķi palīdzēt ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, lai sniegtu atbalstu bērnu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

239684875_5855146237888594_6121169396533098686_n.jpg

Bērna ar invaliditāti aprūpe pastāvīgi prasa no vecākiem paaugstinātu psiholoģisko slodzi un ierobežo darba iespējas. Tādēļ ir būtiska vajadzība pēc atbalsta, lai atvieglotu ikdienas rūpes un palīdzētu paveikt praktiskas ikdienas lietas, ko grūti vai neiespējami savienot ar pilna laika nodarbinātību. 

Pakalpojums nodrošina bērna aprūpi un uzraudzību bērna dzīvesvietā, ja vecāki darba vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši.

Aprūpi mājās var saņemt bērni no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam,  kuriem ir invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.  

Šis pakalpojums ļauj saglabāt kvalitatīvu ģimenes funkcionēšanu un iekļaušanos sociālās dzīves aprites.

Aprūpe mājās var būt pastāvīga, īslaicīga vai pēc izsaukuma.


Pakalpojuma nepieciešamības gadījumā  lūgums griezties biedrībā “Cerību spārni”, kur speciālisti informēs par tālāko pakalpojuma saņemšanas procesu.


Kontaktinformācija
Biedrības “Cerību spārni” “Iespēju māja”
Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda
Tel.: 26371923
E-pasts: ceribusparni@ceribusparni.lv

bottom of page