top of page

 

GRUPU MĀJAS PERSONĀM AR GRT
 

Biedrība "Cerību spārni" sniedz grupu mājas pakalpojumu piecās dažādās vietās. Siguldas novadā, Nurmižu pusē, "Kārklos" atrodas grupu māja "Cerību māja", Cēsu novada Amatas pagasta "Spārē" atrodas grupu māja "Spāre", Cēsīs atrodas grupu māja "Cēsis", Siguldas novada Mālpilī atrodas grupu māja "Mālpils", Siguldas pilsētā ir grupu māja "Sigulda", Bauskas pilsēta ir grupu māja "Bauska" un Smiltenē ir grupu māja "Smiltene". Tās nodrošina mājokli personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Grupu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī prasmju un iemaņu attīstīšanā.

223533344_1119990025200524_7780250922535156477_n.jpg
223533344_1119990025200524_7780250922535156477_n.jpg

Grupu mājas mērķi: 


•  nodrošināt personas dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi tai ierastajā vidē;
•  sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim;
•  veicināt personas atbildību par savu dzīvi, speciālistu vadībā apgūstot prasmes un iemaņas patstāvīgai dzīvei. 

Kopīgi tiek organizēti svētku pasākumi, kas māca tradīcijas, sniedz kopības un ģimeniskuma izjūtu.
 

Grupu mājas uzdevumi:


• sniegt uz personu centrētu atbalstu, ņemot vērā personas vajadzības;
• nodrošināt individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā;
• mācīt pielietot grupu mājā apgūtās iemaņas un prasmes ārpus tās;
• veicināt personu kontaktu uzturēšanu ar piederīgajiem, ja persona to vēlas;
• veicināt līdzdalību sabiedrības procesos;
• attīstīt personas spējas iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs vai darba tirgū.

245602621_6173871232682758_9123594444117360729_n.jpg
270789673_6626447567425120_1800097312497845158_n.jpg

Kontaktinformācija

Grupu māja “Cerību māja”

Adrese: “Kārkli”, Siguldas pagasts, Siguldas novads 

Telefons: 26519588

E-pasts: ceribumaja@ceribusparni.lv

 

Grupu māja “Spāre”

Adrese: “Spāres muiža” 34, Spāre, Amatas pagasts, Cēsu novads

Telefons: 22091415

E-pasts: vineta.zarina@ceribusparni.lv

Grupu māja “Cēsis”

Adrese: Caunas iela 8, Cēsis

Telefons: 22091415
E-pasts: vineta.zarina@ceribusparni.lv

Grupu māja "Mālpils" 

Adrese: Pils iela 12, Mālpils pagasts, Siguldas novads

Telefons: 22442130

E-pasts: gita.disereite@ceribusparni.lv

Grupu māja "Sigulda"

Adrese: Saules iela 6B, Sigulda, Siguldas novads

Telefons: 27808549

E-pasts: zanna.sulce@ceribusparni.lv

Grupu māja "Bauska"

Adrese: Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas novads

Telefons: 27653339

E-pasts: antra.straumane@ceribusparni.lv

Grupu māja "Smiltene"

Adrese: Dakteru iela 14b, Smiltene, Smiltene novads

Telefons: 28381877

E-pasts: marta.denisova@ceribusparni.lv

bottom of page