top of page
_PRS7071.jpg
240468498_5922641997805684_8582346836671241871_n.jpg

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Biedrības “Cerību spārni” mērķi:

  • sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, jaunieši un pieaugušie ar invaliditāti;

  • aizstāvēt ģimeņu, kurās ir bērni, jaunieši un pieaugušie ar invaliditāti, tiesības un likumīgās intereses;

  • veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu, jauniešu un pieaugušo ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem;

  • iestāties par nodarbinātības politikas izveidi jauniešiem ar invaliditāti.


Biedrības uzdevumi:

  • izglītot ģimenes locekļus medicīnas, sociālajā un juridiskajā jomā, tādejādi palielinot viņu pašpalīdzības iespējas;

  • pievērst sabiedrības uzmanību personu ar invaliditāti problēmām, veicināt viņu tiesību un likumīgo interešu aizstāvību;

  • īstenot vispusīgas rehabilitācijas programmas;

  • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām;

  • sekmēt bērnu, jauniešu un pieaugušo ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu sociālajā, garīgajā, informācijas un izglītības jomā.

EJP_5225.jpg
bottom of page