Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni” dibināta 2003.gada 10.decembrī.

 

Biedrības darbība vērsta uz visa vecuma, dzimuma cilvēku ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, brīvā laika organizēšanu, nodarbinātības veicināšanu, izglītošanu, sociālo pakalpojumu sniegšanu.

 

No 2004.gada biedrība „Cerību spārni” sniedz sociālos pakalpojumus bērniem/jauniešiem ar dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju saņemt vajadzībām atbildošus sociālos pakalpojumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai.

 

Biedrība „Cerību spārni” regulāri īsteno sociāli nozīmīgus projektus, kas vērsti uz cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu vajadzību nodrošināšanu izglītības, sociālās iekļaušanas, nodarbinātības, sadarbības un kapacitātes stiprināšanas jomās.

 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu un LR Finanšu ministrijas 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr.543 bērnu un jauniešu ar invaliditātibiedrībai „Cerību spārni” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības sabiedriskā labuma darbība vērsta uz indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.