top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Ar prieka un aizkustinājuma asarām acīs, 12.augustā, svinējām Spāres pakalpojuma dzimšanas dienu.

Updated: Aug 14, 2022

Šodien biedrības "Cerību spārni" izveidotā grupu mājas un sociālā aprūpes dienas centra pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Cēsu novada Spārē, svin gada jubileju.


Neviltots prieks mūsu jauniešu sejās, dzīvas emocijas, skanīgas dziesmas, dejas un dzejas rindas, liliju reibinošā smarža, mīļākie un tuvākie ciemiņi, tik ļoti īpaša un bagātīga ir pirmā dzimšanas diena.


Pirmo reizi saprast un izdzīvot māju sajūtu, pirmo reizi izdzīvot cilvēkcienīgu dzīvi ir vērtīgākais, ar ko pasākuma laikā dalījās jaunieši, kas dzīvo grupu mājā Spāre. Viņi ir ne tikai dzimšanas dienas pasākuma, bet arī šī pakalpojuma galvenā sastāvdaļa.


Dzimšanas dienas pasākuma ietvaros, jaunieši, pārējos pasākuma dalībniekus, iepriecināja ar improvizētu, pārspīlētu un smieklīgu etīdi no ikdienas dzīves darbā specializētajās darbnīcās. Mūsu jaunietei Tatjanai Sivrodorai patīk fotografēt dabasskatus Spāres apkārtnē. Liels pārsteigums bija Tatjanai, kad viņa ieraudzīja savas fotgrafētās bildes izveidotas mazos mākslas darbos! Skaistās glezniņas ar autores vārdu un uzvārdu kā dāvaniņas tika pasniegtas pasākuma viesiem , sakot paldies par sniegto atbalstu un sadarbību.


"Spāre ir vieta, kurā iemīlēties!" tā ar pirmajām sajūtām dalījās biedrības "Cerību spārni" vadītāja Eva Viļķina. Gads ir mazs laiks, bet arī zīmīgs atskaites punkts un ir patiess gandarījums par paveikto darbu, par izveidoto grupu māju un sociālās aprūpes dienas centru ar specializētajām darbnīcām, kas rada iespēju jēgpilni pavadīt laiku, par izveidoto vidi pie pakalpojumiem.


Spāres sociālo pakalpojumu vadītāja Evija Grava visus pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar Pirmo stāstu. Interaktīvā, aizkustinošā un izklaidējošā veidā viņa iedzīvināja un atgādināja par pirmajiem vārdiem, soļiem un nodarbēm.


Ikdienā ir daudz lietas, ko darām pirmo reizi, piedzimstam pirmo un vienīgo reizi, tieši tāpēc dzimšanas diena ir tik savarīgs notikums. Pasākuma svinīgo telpu ar skanējumu un sirdis ar vārdiem sildīja cēsiniece Beāte Bringule.


Patiess prieks ikdienā sadarboties ar Cēsu Sociālais Dienests , paldies visiem, ar kuriem kopā domājam par cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu. Pasākumā kopā ar mums bija sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Iveta Viļumsone, un vecākās sociālās darbinieces Velga Berķe un Līga Šmitiņa.


Priecājamies par sadarbību ar Madonas novads sociālo dienestu, par kolēģu ieinteresētību par savu cilvēku ikdienu. Uz pasākumu ieradās Zanda Roģe un Inta Rīķe - Madalāne.

Ikdienā tuvākie kaimiņi un draugi ir Spāres internātskola, paldies direktorei Ritai Bukovskai.

Mūsu stiprais plecs, padomdevējas un atbalsts kolēģes no Vidzeme iekļauj kolēģes Laine Zālīte un Ina Miķelsone.


Paldies kolēģiem no citiem biedrības "Cerību spārni" pakalpojumiem par labiem novēlējumiem un savstarpējo sadarbību ikdienā!


Paldies visiem, kuri šodien netika, bet bija domās ar mums!!!

Sirsnīgs paldies visiem kolēģiem un jauniešiem par ieguldīto darbu pasākuma svinību organizēšanā!!!

Pasākuma skaistākos mirkļus iemūžināja fotogrāfe Elīna Joniņa.コメント


bottom of page