top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrība “Cerību spārni” īsteno Erasmus + Maza mēroga partnerības projektu

Updated: Feb 13, 2023


Projekta, “Jaunieši ar invaliditāti – nodarbināti un laimīgi!” mērķis ir gūt praktisku pieredzi jauniešu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanas jomā un izstrādāt noderīgus materiālus ar labās prakses piemēriem.


Šī projekta aktualitāte ir nepieciešamās informācijas plūsmas par nodarbinātības iespējām jauniešiem ar invaliditāti aktualizācija, kas veicinātu jauniešu informētības un zināšanu līmeni, kas savukārt motivētu iesaistīties dažādās uz nodarbinātību vērstās aktivitātēs. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi izzināt labās prakses gadījumus un izstrādāt sistēmu, kā turpmāk, pēc iespējas veiksmīgāk informēt jauniešus par dažādām uz nodarbinātību vērstām aktivitātēm.


Projekts tiek veidots sadarbībā ar partneriem no Rumānijas. Asociācija Esperando ir viena no pazīstamākajām Maramures apriņķī, Rumānijā. Esperando asociācija palīdz bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti, kuri apmeklē dienas aprūpes centra aktivitātes vai saņem mājas aprūpes pakalpojumus. Asociācija organizē rokdarbu veidošanas aktivitātes, socializēšanās un iekļaušanas aktivitātes, tāpat tiek organizētas aktivitātes patstāvīgas dzīves prasmju attīstīšanai.


Biedrība “Cerību spārni” iestājas par cilvēku ar dažāda veida invaliditāti nodarbinātību. Ikdienas darbā ir uzkrāta pamatīga zināšanu bāze un pieredze, neskatoties uz to, biedrības komanda risina un meklē jaunus veidus, metodes kā pēc iespējas veiksmīgāk veidot, attīstīt un uzlabot iesaistīto pušu komunikāciju un sadarbību. Tikšanās un dalīšanās ar nozaru speciālistiem, politikas veidotājiem un citām iesaistītajām pusēm starptautiskā līmenī ir milzīga pievienotā vērtība darbā ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.


Plānots, ka projekta “Jaunieši ar invaliditāti – nodarbināti un laimīgi!” ietvaros, 2023.gada jūnijā, biedrības “Cerību spārni” projekta komanda dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Rumāniju, lai klātienē, ar partnerorganizācijas pārstāvjiem, kopīgu diskusiju un darba grupu veidā pārrunātu un izpētītu metodes, kas palīdz darbā ar jauniešu ar invaliditāti un viņu iesaistīšanu dažādās nodarbinātības aktivitātēs. Pēc diskusijām un darba grupu sarunām, tiks izstrādāts informatīvs ceļvedis un video materiāls par labās prakses piemēriem jauniešu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanā abās partnervalstīs. Tāpat asociācijas “Esperando” projekta komanda pieredzes apmaiņā brauks uz Latviju.“Publikāciju līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


Commenti


bottom of page