top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

EBD jauniešu pieredze sociālā brīvprātīgā darbā biedrībā “Cerību spārni”

Laikā no 01.08.2016. līdz 31.07.2018. biedrībā “Cerību spārni” īstenots programmas “Erasmus+:Jaunatne darbībā” ilgtermiņa Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projekts “Growing Wings of Hope”, tajā iesaistot divas jaunietes – Virginia Dias Cardoso no Portugāles un Nilgun Aslanova no Azerbaidžānas.


Brīvprātīgās ikdienā asistēja biedrības personālam specializētajās darbnīcās (šūšanas, ādas apstrādes, keramikas, gleznošanas u.c.), terapijās un sociālajā aprūpē bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. Jaunietes palīdzēja rīkot un aktīvi piedalījās biedrības ikgadējos pasākumos (Ziemassvētku un Lieldienu labdarības akcijās, pavasara sakopšanas talkās, Jāņu un Līgo svētku svinēšanā, Kalniešu spēlēs u.c.), atbalstīja uzņemošo organizāciju Siguldas novada svētkos un Svētku gājienā, tādējādi iepazīstot gan vietējās kopienas iedzīvotājus, gan Latvijas gadskārtu ieražas un svētkus.


Par EBD pieredzi un dzīvi Latvijā Nilguna Aslanova no Azerbaidžānas saka šādi: “Projekta laikā palīdzēju sociālās aprūpes darbā bērniem ar invaliditāti. Sākumā man šķita, ka tas ir grūts uzdevums, tomēr, kad sāku iedziļināties, es sapratu, cik ļoti daudz esmu mācījusies tieši no viņiem. Savā EBD laikā esmu paveikusi daudzas “pirmās reizes” un tā man ir neaizvietojama mūža pieredze. Pirms ierašanās Latvijā es baidījos par auksto laiku, par latviešu tautu un to, kā es varēšu ar viņiem sadzīvot? Taču šobrīd es pārliecinoši varu teikt, ka Latvija ir viena no labākajām vietām pasaulē! Te patiešām var sajust dabas spēku un latviešu tautas tradīcijas. Es nekad neaizmirsīšu brīnišķīgos Latvijas saulrietus un vienmēr atcerēšos latviešus kā iniciatīvas pilnus un akurātus cilvēkus! Es noteikti ieteiktu ikvienam izdzīvot EBD dzīvi. To pat nevar izskaidrot vārdiem, to var tikai izjust. EBD nevar salīdzināt ar ikdienas darba atmosfēru vai universitāti. Personīgi man tas bija kā ceļš, lai atrastu sevi un palīdzētu veidot labāku pasauli.”


Projekta tēmu “invaliditāte-īpašas vajadzības”, “radošums un kultūra” ietvaros jaunietēm tika dota iespēja iepazīt gan sociālā darba specifiku, gan īstenot arī savas pašiniciētas aktivitātes. Nozīmīgākās no tām bija akustiskās mūzikas koncerti “Pozitīvā Pogotava” 2017.gada vasarā, kā arī brīvprātīgo jauniešu organizētie Portugāles un Azerbaidžānas kultūras vakari ar nacionālo ēdienu degustācijām un dejām.


Akustiskās mūzikas koncertu idejas autore Virginia Dias Cardoso no Portugāles par savu iniciatīvu saka tā: “”Pozitīvās Pogotavas” projekts tika veidots ar mērķi popularizēt biedrības “Cerību spārni” sociālo uzņēmumu “Pogotava” un sociālās uzņēmējdarbības pozitīvo ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Interesenti, kas apmeklēja koncertus, varēja iepazīties un labdarības veikalā “Pogotava” iegādāties dažādus rokdarbus, kas tapuši sveču liešanas, ziepju izgatavošanas, keramikas, ādas apstrādes, šūšanas, aušanas, kokapstrādes darbnīcās. Daudzi veikala apmeklētāji te ieradās pirmo reizi, jo viņus uzrunāja koncertu ideja. Turklāt, atbalstu pasākumam sniedza Siguldas novada pašvaldība, Hotel Pils un kafejnīca “Eklers”. Paldies viņiem par ieguldījumu idejas realizēšanā!”


Projekta gaitā brīvprātīgās jaunietes uzlaboja svešvalodu un komunikācijas prasmes, starpkultūru izpratni, attīstīja sociālās prasmes, uzņēmējspējas un pašiniciatīvu savu ideju realizēšanā, kā arī aktīvi piedalījās vietējās sabiedrības dzīvē.


Projekta koordinējošā organizācija bija biedrība “Siguldas Alternatīvā izglītība”, bet ārvalstu sadarbības partneri (EBD nosūtošas organizācijas) – Casa da Horta, Associação Cultural no Portugāles un “Common Sense” Youth Organization no Azerbaidžānas.Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.Comments


bottom of page