top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Grupu mājas "Bauska" svinīgā atklāšana


29.02. draugu, sadarbības partneru un kolēģu lokā atklājām biedrības Cerību spārni grupu māju "Bauska."

Svinīgais pasākums iesākās ar Dārtas Garās saksafona priekšnesumu. Grupu mājas vadītāja Antra Straumane atklāja pasākumu ar sirsnīgu eseju par namu, kuru brīnumputns darīja dzīvu. Bauskas novada pašvaldība Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis uzrunā atzīmēja, ka, pateicoties šiem DI projektiem, mēs krietni paaugstinām mūsu sabiedrības tolerances līmeni. Ar šo projektu mēs parādām sevi kā iekļaujošu sabiedrību. Tas būs ieguvums ne tikai cilvēkiem, kam nepieciešama īpaša pieeja, bet arī cilvēkiem ar atšķirīgiem viedokļiem un uzskatiem. Tādā veidā varēsim vēl labāk attīstīties kā sabiedrība un realizēt vēl labākas idejas un projektus.

Ar muzikālu sveicienu mūs godināja mūziķis Pēteris Upelnieks. Biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina rosināja aizdomāties, ko mums katram nozīmē mājas, un cik ļoti mēs aizdomājamies un novērtējam to, kas mums ir dots .

Bauskas novada Sociālais dienests vadītāja Dina Romanovska un vadītājas vietniece Zane Kuka novēlēja Bauskas pakalpojumu komandai, lai izdodas viss iecerētais un kopīgi turpināsim darbu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem.


Par to, ka šī ēka ir tapusi tik krāšņa, mēs pateicāmies projektu vadītājai Antrai Bagonei un būvniecības speciālistam Vadimam Remeiķim.

Pasākuma viesus mājas iemītnieki sveica ar savu muzikālo priekšnesumu - dziesmu “Nekur nav tik labi kā mājās”.


Sirsnīgus apsveikumus saņēmām no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Zemgales Plānošanas reģiona / Zemgale Planning Region, Zemgales mutes veselības centra, Dspc Laipa, Bauskas novada domes deputātiem un biedrības “Cerību spārni” citu pakalpojumu kolēģiem.

Pateicamies Bauskas novada pašvaldībai par tik ļoti nozīmīga projekta realizēšanu!

Pirms svinīgās lentas pārgriešanas māju iesvētīja Bauskas dekanāta dekāns, monsenjors, Jelgavas diacēzes ģenerālvikārs Jānis Zviedrāns.

Lai atvērtu mājas durvis tika svinīgi griezta lenta kurā piedalījās Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska, Bauskas novada pašvaldības projektu vadītāja Antra Bagone, Biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina un grupu mājas Bauska vadītāja Antra Straumane.Kommentare


bottom of page