top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Iegādāts aprīkojums projektam Nr.9.2.2.3./20/A/025

Biedrība “Cerību spārni” īsteno Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansētu projektu “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā”, Nr.9.2.2.3./20/A/025. Tā laikā tiek piedāvāti 5 dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 25 novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personu likumiskajiem pārstāvjiem.


Fizioterapijas nodarbībām, kas paredzētas gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan personu likumiskajiem pārstāvjiem, ir iegādāta funkcionālā kušete.

Smilšu terapijas vajadzībām ir iegādātas dažadas figūriņas, kas dažādos bērnu emociju izpausmi, jo viena no smilšu terapijas priekšrocībām ir iespēja tēlu veidā izteikt savas emocijas un iekšējos pārdzīvojumus.


Līdz marta beigām notikušas jau 209 mūzikas nodarbības, 227 montesori nodarbības, 175 kanisterapijas un 28 smilšu terapijas. Bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem sniegtas 327 fizioterapijas. Decembra sākumā darbu uzsāka psihologs, kas nodrošina konsultācijas bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Psihologs līdz marta beigām novadījis 97 nodarbības.Kopējās projekta izmaksas ir 103 096 eiro, no tām Eiropas Sociālā Fonda finansējums ir 87 631,60 eiro jeb 85%, valsts budžeta finansējums ir 15 464,40 eiro jeb 15%.


Comments


bottom of page