top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Noslēgušās mūzikas un montesori terapijas projektā Nr. 9.2.2.3./20/A/025

2021.gada aprīļa beigās noslēdzās mūzikas un montesori nodarbības. Kopā tika novadītas 250 montesori nodarbības un 230 mūzikas terapijas nodarbības.


Projekta mērķis ir ieviest sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu.

Jau vēstīts, ka projektā piedāvā piecus dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un divus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personu likumiskajiem pārstāvjiem. Bērnu izvērtēšana ir notikusi projekta rakstīšanas periodā un katram tika sastādīts savs individuālais plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Kopā bērniem tiek piedāvāti pieci sociālās rehabilitācijas pakalpojumi-mūzikas terapija, smilšu terapija, kanisterapija, motesori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiek piedāvāti divi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- psihologa konsultācija un fizioterapijas pakalpojums.Kopējās projekta izmaksas ir 103 096.00 EUR, no tām Eiropas Sociālā Fonda finansējums ir 87 631.60 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 15 464.40 EUR jeb 15%.

ความคิดเห็น


bottom of page