top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

PROJEKTA IETVAROS TIKS IEGĀDĀTS APRĪKOJUMS

Biedrībai "Cerību spārni" projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem izaugsmei Siguldā.”, Nr. 9.2.2.3./22/A/028 ietvaros ir iespējams iegādāties aprīkojumu, kas nepieciešams nodarbību īstenošanai.


Jau ziņots, ka biedrība “Cerību spārni” 2022.gada 3.novembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā.” īstenošanu.


Projekta mērķis ir piedāvāt divus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām, kurām ir noteikta invaliditāte. Ir notikusi pilngadīgu personu izvērtēšana un katram ir sastādīts savs individuālais plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu un pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu.


Kopējās projekta izmaksas ir 52 220.00 EUR, no tām Eiropas Sociālā Fonda finansējums ir 44 387.00 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 7 833.00 EUR jeb 15%.Comentários


bottom of page