top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Projekts “Katrai ziemai sava vasaru”Biedrība “Cerību spārni” uzsāk īstenot jaunu projektu “Katrai ziemai sava vasara”


Biedrība “Cerību spārni” uzsākusi īstenot jaunu projektu “Katrai ziemai sava vasara” sociālā atbalsta pakalpojumu saņēmēju līdzdarbības pasākumu veicināšanai. Projekts tiek īstenots ar Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības programmas “Maizes rieciens” atbalstu. Projekta īstenošanai fonds piešķīris finansējumu 3830 eiro.


Projekta mērķis ir radīt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti un ģimenēm ar zemām prasmēm, kurās ir mazi bērni, apgūt dārzkopības un izaudzētās produkcijas pārstrādes prasmes pašu vajadzību nodrošināšanai, tādējādi veicinot viņu līdzdarbību savu dzīves apstākļu uzlabošanā.


Projekta dalībnieki mācīsies apstrādāt zemi, sēt, stādīt, ravēt un audzēt dažādus dārzeņus, lai nākotnē varētu paši iekopt savus mazdārziņus, tādējādi nodrošinot sevi un savu ģimeni ar pašu audzētu produkciju. Dalībnieki mācīsies gatavot vasarā ziemas krājumus. Vākt zāļu tējas, vārīt ievārījumus un konservēt.

Comments


bottom of page