top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Rosinām ar savām rokām sarūpēt pārtiku savas saimes galdamBorisa un Ināras Teterevu fonda jaunajā programmā “Pats savam saimes galdam” vismaz 400 grūtībās nonākušās ģimenes iegūs papildu iespēju un mudinājumu pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Šajā darbā talkā nāks 15 bezpeļņas organizācijas, kuras šogad īstenos projektus, aptverot 1400 labuma guvējus.


Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunā programma sniegs atbalstu bezpeļņas organizāciju centieniem iesaistīt uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus. Jauno programmu īstenos trīs gadus, ik gadu sniedzot atbalstu 35`000 eiro apmērā (kopā 105`000 eiro).

Organizācijas atbalstīto projektu ietvaros sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā būs arī iespēja saņemt konsultācijas par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.

4. aprīlī Bulduru Dārzkopības vidusskolā pulcējās Borisa un Ināras Teterevu fonda un programmā iesaistīto organizāciju pārstāvji, lai parakstītu līgumus un saņemtu pirmās sēklas pavasara dārza darbiem.

Talsu novada fonds, Viduslatgales pārnovadu fonds Preiļos, Kandavas novada iespēju fonds un Latvijas Sarkanā Krusta nodaļa Dagdas novada Šķaunē aicinās apkārtējo novadu grūtībās nonākušās ģimenes pieteikties sēklu, stādu un dārza piederumu dāvinājumam, lai varētu sekmīgi iekopt savus ģimenes dārzus un izaudzēt ražu. Projekta laikā tiks sniegta nepieciešamā apmācība par dārza kopšanu un ražas sagatavošanu ziemai, viesojoties arī pie saimniekiem veiksmīgās lauku sētās. Rudenī ražas svētkos dalībnieki tradicionāli nelielu daļu no izaudzētā dāvās citiem trūkumcietējiem.

Siguldā biedrība “Cerību spārni” apsēs un apstādīs organizācijas lietošanā esošo dārzu, kā arī dāvinās sēklas un stādus tuvējās apkārtnes ģimenēm, lai visas vasaras laikā 35 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un 8 ģimenes ar zemām sociālajām prasmēm mācītos paši izaudzēt pārtiku savam galdam. Izaudzēto produkciju pārstrādās uzglabāšanai un lietošanai ziemā. Projekta mērķis ir arī paaugstināt mērķa grupas pašpalīdzības spējas, nodrošināt ikdienas vajadzības, tādējādi mazinot atkarību no sociālajām organizācijām.

Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komiteja sadarbībā ar sociālo dienestu tuvējo novadu 12 trūcīgajām ģimenēm dāvinās sēklas un stādus, kā arī darbarīkus un mēslojumu, lai atvieglotu ģimeņu tēriņus dārza iekopšanai pavasarī un dotu iespēju paplašināt iegūstamās ražas apjomu. Tikpat daudz ģimeņu apzinājusi arī biedrība “Kurmenes viļņi” Vecumnieku novadā, uzņemoties sēklu un stādu sagādāšanu, padoma un uzmundrinājuma sniegšanu projekta dalībniekiem.

Skrundas novada Nīkrācē biedrība “Ventas krasti” sadarbosies ar 20 ģimenēm, kuras visu vasaru kops savus dārzus. Rudenī konservēšanas laikā labākās receptes tiks apkopotas pašu gatavotā grāmatā un Miķeļdienā notiks izaudzētās ražas izstāde kopā ar fotogrāfijām par vasarā piedzīvoto. Savukārt Skrundas pilsētā biedrība “Mini SD” sešām ģimenēm dos iespēju saimniekot biedrības pārziņā esošajā zemē, lai katrs varētu izaudzēt ekoloģisku pārtiku. Papildus tam divās vietās Skrundā tiks ierīkotas mobilās dobes uz riteņiem, kur arī bērniem un jauniešiem sniegs iespēju audzēt garšvielas un citus augus.

Krāslavas novada Izvaltā biedrība “Attīstībai” dārza darbos iesaistīs 30 mājsaimniecības un papildus sēklu un stādu dāvinājumam organizēs kopīgu darba dienu vietējā zemnieku saimniecībā. Tajā varēs apgūt praktiskas iemaņas dārzu ierīkošanā un saņemt padomus par sava dārza kopšanu. Savukārt tā paša novada Indrā biedrība “Stāvēt aizliegts” papildus dārzu kopšanai organizēs ievārījumu vārīšanas meistarklasi 12. augustā – ikgadējo ciema Ievārījuma svētku laikā.

Vidzemes pusē projektā iesaistījies Pestīšanas Armijas Drustu korpuss Raunas novadā un Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” Valkas novadā. Šīs organizācijas ir apzinājušas ģimenes, kurām pavasarī nepieciešams atbalsts sēklu, stādu un darbarīku iegādei savas ģimenes dārzu ierīkošanai vai papildināšanai, kā arī padoms ražas saglabāšanā un dārzeņu konservēšanā. Abas organizācijas sniegs atbalstu 24 ģimenēm.

Smiltenē fonds “Saules kalns” iesaistīs 35 grūtībās nonākušas novada ģimenes ar bērniem, dodot iespēju paplašināt savus dārzus, lai pārtikas krājumi pietiktu visiem ģimenes locekļiem. Fonds arī strādās, lai attīstītu ģimeņu saimniekošanas prasmes. Paredzēts, ka rudenī konservēšanas apmācību laikā ģimenēm būs iespēja mainīties ar izaudzēto, ja kādam atsevišķi dārzeņi būs padevušies labāk nekā citam.

Dobeles pusē Selekcionāra Pētera Upīša biedrība, kuras brīvprātīgo komandā ir speciālisti un zinātnieki no Dārzkopības institūta, atbalstīs 10 ģimenes Auces un Dobeles novados. Speciālisti gan sniegs konsultācijas par dārzu kopšanu, gan arī aplūkos katras mājsaimniecības pārziņā esošo dārzu, lai noteiktu, kādas kultūras un šķirnes tajos audzējamas, lai sniegtu vislabāko ražu.

Programma rosīgajiem un uzņēmīgajiem “Pats savam saimes galdam” ir turpinājums “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai”. Borisa un Ināras Teterevu fonds sāka atbalstu līdzdarbības pasākumiem 2013. gadā, iesaistot labdarības virtuvju apmeklētājus un citu organizāciju redzeslokā esošo mazaizsargātos iedzīvotājus praktiskās aktivitātēs savas dzīves uzlabošanai. Trīs sezonās līdzdarbības pasākumiem atbalstu saņēmuši 28 organizāciju projekti, iesaistot 2365 palīdzības saņēmējus, tostarp bērnus.

Uzziniet vairāk par iepriekš sekmīgi īstenoto projektu rezultātiem video stāstos:

– projekts “paši VARAM – paši DARĀM” Talsos,

– projekts “Pavasara diena gadu baro” Viduslatgalē,

Comments


bottom of page