top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Smiltenes daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Īve" svinīgā atklāšana


22. martā notika Smiltenes daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Īve" atklāšana.

Šī diena bija ļoti nozīmīga mums visiem - gan pakalpojumu dalībniekiem, kuri ir ieguvuši sev mājas un iespēju savu ikdienu pavadīt lietderīgi un jēgpilni, gan biedrībai, kura izpleš savus spārnus vēl plašāk, sniedzot iespēju saņemt biedrības "Cerību spārni" sniegtos pakalpojumus arī Smiltenes novadā. Šodien mūs vienoja smaidi un arī kāda prieka asara, jo ir gandarījums par jau paveikto.

Pasākumu atklāja Smiltenes novada pašvaldība domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa. Kā priekšsēdētājs minēja, šis projekts ir bijis liels izaicinājums, jo neskaidrā ekonomiskā situācija ir sniegusi papildus bažas par iespēju realizēt šo projektu, bet pārliecība, ka šādi pakalpojumi novada cilvēkiem ir ļoti nepieciešami, ir stāvējusi pāri visam. Šodien redzam, ka tas ir attaisnojis visas pūles. Dienesta vadītāja atzīmēja, ka šie pakalpojumi dod iespēju vairāk veidot tolerantu un iekļaujošu sabiedrību. Sadarbojoties ar sociālā dienesta vadītāju, varēja sajust, cik ļoti zinoša un ieinteresēta viņa ir šajā projektā, ka daļiņa viņas sirds ir ielikta šajā ēkā un tās tapšanā. Paldies par šo attieksmi un sadarbību, uzticot mums savu auklējumu.

Ļoti liela nozīme ir bijusi katram iesaistītajam cilvēkam un uzņēmumam. Būvniecības kompānijas SIA "Sanart" pārstāvji bija kopā šajā dienā ar mums, un no viņu pieredzes stāsta visi varēja sajust, ka šis projekts ir bijis ar īpašu pievienoto vērtību, domājot par cilvēkiem, kuri izmantos izveidotos pakalpojumus.

DI projekta ietvaros cieša sadarbība bija ar Vidzemes plānošanas reģiona "Vidzeme iekļauj" komandu. Paldies Inai Miķelsonei, kura bija liels atbalsts projekta norisē un pakalpojumu atklāšanas dienā varēja dalīties par paveikto!

Šajā svētku dienā dzirdējām no pakalpojumu dalībniekiem un viņu vecākiem, cik svarīgs ir sociālais darbs, sniegtais atbalsts un piedāvātie pakalpojumi, kuri sniedz iespēju dzīvot labāk un integrē cilvēkus sabiedrībā. Vecāku vārdā pakalpojuma dalībnieka Rodija mamma izteica pateicību, ka beidzot ir sagaidīti atbalsta pakalpojumi, kaut vairs jau nebija cerību, ka kādreiz varēs piedzīvot to, ka dēls varēs sākt dzīvot patstāvīgu dzīvi ar sev nepieciešamo atbalstu, un vecāki varēs izjust, kā ir, kad vari realizēt arī savas intereses un padzīvot sev. Daudziem klātesošajiem mammas runa aizķēra emocionālās stīgas un izsauca aizkustinājuma asaras. Cilvēki, kuri nav saskārušies ar to, ka vecākam jau 30 un vēl vairāk gadus 24/7 ir jāvelta visas rūpes par savu pieaugušo bērnu, noliekot malā savu dzīvi, ne vienmēr spēj aizdomāties, kā tas ir. Tāpēc jo īpaši ir svarīgi, ka ir līdzcilvēki un lēmējvara, kura var mainīt šo situāciju, izveidojot atbalsta sistēmu.

Vēlamies teikt lielu paldies Smiltenes novada pašvaldībai un Smiltenes sociālā dienesta darbiniekiem par uzticību un iespēju darboties arī Smiltenē. Ir ļoti svarīgi, ka pašvaldībai rūp kļūt sociāli atbildīgai un to patiesi varam teikt arī par Smiltenes novadu.

Paldies šīs dienas mūziķiem - Jānim Silakalnam, Ilzei Kaktiņai, Folkloras kopa "Rudzupuķe"   māksliniekiem un Beātei Bringulei par skaņdarbiem, kas ieskandināja mūsu atklāšanas svētkus.

Paldies Vidzemes dekanāta dekānam, priesterim Rihards Rasnacis  par Smiltenes pakalpojumu iesvētīšanu

!Pateicamies Fotogrāfe Karīna Jurciņa  par skaisto mirkļu iemūžināšanu!

Paldies Smiltenes komandai par ieguldīto darbu ikdienā, pasākuma organizēšanā un par to, ka ir izvēlējušies būt daļa no biedrības Cerību Spārni! Smiltenes pakalpojumu kolēģiem šodien piedzīvotais lika paskatīties uz daudzām lietām ar vēl lielāku mīlestību un gūt apstiprinājumu tam, ko dara ikdienā, jo šodien bija izteikti sajūtama atgriezeniskā saite par kopīgā darba nozīmīgumu, kura ir ļoti nepieciešama mūsu ikdienas darbā.

Paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums šajā svētku dienā!

Comments


bottom of page