top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Tiek īstenots projekts sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai

Jau ziņots, ka , lai ieviestu sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu, biedrība “Cerību spārni” īsteno Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansētu projektu “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā”, Nr.9.2.2.3./20/A/025. Tā laikā tiek piedāvāti 5 dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 25 novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personu likumiskajiem pārstāvjiem.


Pirms projekta iesniegšana notika bērnu izvērtēšana. Katram bērnam tika sastādīts individuāls plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Kopā bērniem tiek piedāvāti 5 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – mūzikas terapija, smilšu terapija, kanisterapija, montesori un fizioterapeita pakalpojumi. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiek piedāvāti 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – psihologa konsultācijas un fizioterapijas pakalpojumi.

Līdz decembra beigām novadītas jau 86 mūzikas nodarbības, 90 montesori nodarbības, 42 kanisterapijas. Bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem sniegtas 165 fizioterapijas. Kā arī decembra sākumā uzsāktas psihologa konsultācijas bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Februāra mēnesī plānots uzsākt smilšu terapijas bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.Kopējās projekta izmaksas ir 103 096 eiro, no tām Eiropas Sociālā Fonda finansējums ir 87 631,60 eiro jeb 85%, valsts budžeta finansējums ir 15 464,40 eiro jeb 15%.

Commenti


bottom of page