top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Uzstādīts pacēlājs Siguldā, Rīgas ielā 1.

Biedrība “Cerību spārni” veiksmīgi realizējusi Lauku attīstības partnerības apstiprināto projektu “Vides pieejamības uzlabošana biedrības "Cerību spārni" telpās””.

Projekta galvenā aktivitāte bija pacēlāja iegādāšanās un uzstādīšana Siguldā, biedrības "Cerību spārni" telpās, Rīgas ielā 1. Ar jauno pacēlāja platformu, personai pašai ir iespēja izmantot šo pacēlāju un tikt no pirmā stāva uz otro bez citu cilvēku palīdzības.

Projekta īstenošanas laikā tika sasniegts īstermiņa mērķis - uzlabot vides pieejamību personām no sociāli mazaizsargātām grupām biedrības "Cerību spārni" telpās.

Projekta Nr.22-04-AL32-A019.2201-000001 realizēšanai ir saņemts gan Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums, gan ELFLA publiskais finansējums, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir 17 605.50 eiro, ELFLA finansējums ir 13 939.20 eiro, Siguldas novada pašvaldības finansējums ir 1 548.80 eiro un biedrības “Cerību spārni” finansējums ir 2 117.50 eiro.Comments


bottom of page