top of page

Acerca de

265023145_6461441307259081_781748085316733253_n.jpg

Iesaisties atbalsta programmā – “Esi mūsu draugs un palīdzi!”

 

Biedrības „Cerību spārni” programma „Esi mūsu draugs un palīdzi!” ir veids, kā vari mums palīdzēt, veicot ikmēneša regulāru ziedojumu, tā palīdzot īstenot atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, kā arī citām sabiedrības mazaizsargātajām grupām.

 

Biedrība sniedz atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, kā arī jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti.

 

Šīm grupām tiek nodrošinātas dažādas terapijas, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojums, bērnu ar invaliditāti pieskatīšana un grupu māju pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Ziedojot, Tu vari palīdzēt īstenot mūsu darbu un sniegt nozīmīgu atbalstu dažāda vecuma cilvēkiem ar invaliditāti!

Ziedojums var būt Tev iespējama un mums tik ļoti vērtīga summa katru mēnesi, piemēram, 3.00 EUR vai 5.00 EUR, vai citā apmērā.

 

Ikvienam programmas atbalstītājam ik pa trīs mēnešiem e-pastā sniegsim atskaiti par padarīto.

 

Ja vēlies iesaistīties atbalsta programmā “Esi mūsu draugs un palīdzi!”, aicinām rakstīt uz e- pastu info@ceribusparni.lv vai zvanīt 26371923 – paskaidrosim visu plašāk.

 

Rekvizīti ziedojumiem:

Biedrība “Cerību spārni”
Reģ. Nr. 40008078885
Juridiskā adrese: Institūta iela 5A,
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Banka: “SEB banka” AS
Bankas konts:
LV38UNLA0050014911298
SWIFT kods: UNLALV2X

Norāde­: Regulārais ziedojums biedrībai “­­Cerību spārni”

Tavs atbalsts mums ir ļoti nozīmīgs!

bottom of page